1. คาถาไหว้ครู
เขียนโดย Tawatchai1889   
พุธ, 09 เมษายน 2008

คาถาไหว้ครู

ถ้าท่านผู้ใดจะไหว้ครู หรือบอกเล่าครูหลวงพ่อกวยจะท่องบ่นคาถาทุกบท ในหนังสือเล่มนี้ ซึ้งข้าพเจ้ารวบรวมมานี้ ขอให้ท่านนำดอกไม้มาจบสักการะ ต่อหน้าพระพุทธ เพื่อเป็นศิริมงคลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ตำราเล่มนี้ จะช่วยท่านได้ทุกประการ ให้ระลึกนึกถึง หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคำไหว้ครูโดยย่อดังต่อไปนี้

ตะมัตถัง  ปะกาเสนโต  สัตธาอะหะ
อิมะอะวิ  ตะอุอะมิ  มะสะนะโม

สิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ แด่คุณครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิทย์ อันเป็นมิ่งมิตรทั่วโลกา ข้าพเจ้าขอไหว้เทพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพรหมเมศรี ผู้เรืองฤทธิดกร อีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์ โหราจารย์ จงมาอภิบาลปกเกศ ทั้งบิตุเรศชนนี หลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่า คาถาอาคม ให้บรรลุสม และศักดิ์สิทธิ์ เป็นนิมิตดีแก่ตัวข้านะบัดนี้ เทอญ

บูชาธูปเทียนแล้วกราบลง 3 หน ก่อนท่านจะท่องคาถาใด ๆ ในตำราเล่มนี้ ให้ว่าบทนี้ได้ก่อน แล้วจึงท่องบทอื่น เลือกท่องได้ตามใจ ท่านควรเก็บไว้ที่สูง อย่าทิ้งเป็นของเล่น ตำรานี้ข้าพเจ้าคัดมาเรียกว่า  ตำราแก้วสารพัดนึก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 09 เมษายน 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >