9. คาถากระบองเพ็ดร์ และอาวุดสี่ประกาน
เขียนโดย Tawatchai1889   
พุธ, 09 เมษายน 2008

คาถานี้ชื่อว่า กระบองเพ็ดร์ และอาวุดสี่ประกาน


เสกข้าวสานซัดปัด ขับพูดพราย และดีสาดทั้งปวงนี ไปไม่เข้ามา กรัวนักแล เสกด้วยมงคนกัน พูดพรายทั้งปวงแล่


สับเพเทวาปีสาเจวะอาละวะกาทะโยปิจะ
คักตังตาละปัดตังทิดสวาสับเพยักขาปะรายัน
ติ สักกัดสะวะชิรา วุทังเวสสุวัน นัดสะคะทา วุ
ทัง อาระวะกัดสะทุสาวุทังยะมะราจะ
นัยยะนาวุทังอิเมทิดสวาสับเพยักขา
ปะรายันติ พุดทังสิดทิ ธัมมังสิดทิ
สังฆังสิดทิ คัดชะอะมุมหิโอกาเสติถาหิ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 09 เมษายน 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >